De informatiepagina's van Bureau Industrieveiligheid en de
Sectie Luchtfotografie zijn verplaatst naar:

http://www.mindef.nl/mivd


voor vragen kunt u ook een mail sturen aan:
indussec@mindef.nl